Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam

Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam như thế nào? Đối tượng nào cần thực hiện quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam? Quy định về quan trắc khí thải liên quan đến các thông số nào? Có những lưu ý gì về quy định về quan trắc khí thải tự động và định kỳ. Nếu không đáp ứng quy định về quan trắc khí thải có bị xử phạt hay không? Quy định về quan trắc khí thải đã được triển khai mạnh chưa? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây “Quy định về quan trắc khí thải tại Việt Nam”.

I. QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI ĐỊNH KỲ

1.1. Đối tượng cần tuân theo quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • Từ 50.000 đến dưới 100.000m3/h

 • 08 nhóm loại hình sản xuất phải quan trắc định kỳ khí thải bao gồm:

(1) Sản xuất gang, thép, luyện kim
(2) Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản
(3) Lọc, hóa dầu
(4) Tái chế, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH; sử dụng phế liệu nhập khẩu
(5) Sản xuất than cốc, sản xuất khí than
(6) Nhiệt điện
(7) Sản xuất xi măng
(8) Dự án, cơ sở khác quy định tại Phụ lục 2

1.2. Các thông số liên quan đến quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • SX gang, thép, luyện kim: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, NOx, SO2, CO;

 • Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO, HF, HCl, HN3;
 • Lọc, hóa dầu: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;

 • Tái chế, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH; sử dụng phế liệu nhập khẩu: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO, HCl, Benzen, Sylen, Etylen oxyt Propylen oxyt;
 • Sản xuất than cốc; sản xuất khí than: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;

 • Nhiệt điện: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO;
 • Sản xuất xi măng: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, NOx, CO;

 • Dự án, cơ sở khác quy định tại Phụ lục 2: Lưu lượng, áp suất, nhiệt độ, O2, Bụi, SO2, NOx, CO.

1.3. Tần suất quy định về quan trắc khí thải định kỳ


 • 03 tháng/lần: Đối với trường hợp phải thực hiện đánh giá tác động môi trường

 • 06 tháng/lần: Đối với trường hợp còn lại.
 • 06 tháng/lần: Đối với các thông số kim loại nặng, hợp chất hữu cơ (nếu có);

 • 01 năm/lần: Đối với Dioxin/Furan (nếu có).II. QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI TỰ ĐỘNG

2.1. Thời gian lắp đặt tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Thời hạn hoàn thành lắp đặt: 31/12/2024;

 • Yêu cầu: Có camera theo dõi; kết nối, truyền số liệu trực tiếp đến Sở TNMT; phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định;
 • Từ 01/01/2025, DA thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống QTKT tự động trước khi vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;
  DA thuộc đối tượng QTTĐ đã lắp đặt hệ thống QTTĐ được miễn QTKT, bụi thải định kỳ đến 31/12/2024;
  DA thuộc ĐT QT định kỳ đã lắp HTQTTĐ được miễn QTKT, bụi thải định kỳ

2.2. Đối tượng phải tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Cơ sở VP nghiêm trọng về xả KT, bụi;

 • Thiết bị tạo hạt nhựa và thiết bị đốt, nung, nung chảy;
 • Lò đốt chất thải nguy hại; Lò đốt chất thải y tế có TCS ≥ 2.000kg/h;

 • Lò đốt CTRSH, CTRCNTT có TCS ≥ 5.000kg/h;
 • Thiết bị, lò nấu tái chế chì có TCS ≥ 1.000kg/h;

 • Thiết bị đốt (trừ nhà máy nhiệt điện SD khí đốt, dầu DO) có TCS ≥ 50MW;
 • Dự án, cơ sở còn lại có quy mô xả KT, lưu lượng ≥ 100.000 m3/h.

2.3. Thông số tuân theo quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Thông số QTTĐ như thông số QTKT định kỳ;

 • Thông số ô nhiễm đặc trưng được xác định theo:
  – QCVN về khí thải; loại hình sản xuất;
  – Nhiên, nguyên liệu và hóa chất sử dụng;
  – Công nghệ sản xuất, công nghệ xử lý chất thải;
  – Các thông số vượt được phát hiện qua hoạt động kiểm tra, thanh tra;
  – Theo đề nghị của chủ dự án, cơ sở.

2.4. Một số lưu ý khác về quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Cơ quan cấp giấy phép môi trường không được yêu cầu quan trắc thêm các thông số khác mà không dựa trên các căn cứ trên;

 • Thông số quan trắc và tần suất quan trắc khí thải định kỳ được xác định cụ thể trong GPMT;
 • Đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục thì không phải quan trắc định kỳ;

 • Khuyến khích đối tượng không thuộc đối tượng quan trắc tự động hoặc định kỳ thực hiện quan trắc khí thải tự động hoặc định kỳ để tự theo dõi, giám sát hệ thống, thiết bị xử lý khí thải của mình.

2.5. Giá trị quan trắc liên quan đến quy định về quan trắc khí thải tự động


 • Giá trị quan trắc khí thải tự động được xác định theo giá trị trung bình ngày. Xả theo mẻ, là giá trị trung bình 01 giờ; thời gian dưới 01 giờ xác định theo giá trị trung bình của khoảng thời gian xả đó;

 • Giá trị các thông số quan trắc khí thải tự động được so sánh với giá trị tối đa cho phép các thông số ô nhiễm theo QCVN về khí thải
 • Kết quả quan trắc khí thải định kỳ, tự động được sử dụng để theo dõi và đánh giá hiệu quả, sự phù hợp của công trình xử lý khí thải kê khai và nộp phí BVMT và xử phạt VPHC về BVMT (nếu có).

2.6. Quy định về quan trắc khí thải đối với Sở TNMT khi phát hiện quan trắc vượt 


 • Có văn bản thông báo theo mẫu;

 • Nếu vẫn tiếp tục vượt, Sở TNMT làm việc với chủ cơ sở và lập BBVPHC xem xét, xử lý.
 • Lấy mẫu hiện trường (hoặc thu mẫu từ thiết bị lấy mẫu nước thải tự động).

 • Kết quả phân tích mẫu khí thải là căn cứ để xem xét, xử lý vi phạm (nếu có) – Kinh phí lấy, phân tích mẫu do cơ sở VP chi trả trực tiếp cho đơn vị phân tích mẫu.
 • Tổ chức quan trắc chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của các kết quả quan trắc khí thải

 • Chủ cơ sở… báo cáo số liệu không đúng thực tế ON hoặc có VP về xả NT, bụi, KT vượt QCVN, phải:

(1) Khắc phục vi phạm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
(2) Rà soát công trình xử lý khí thải
(3) Thực hiện cải tạo, nâng cấp công trình xử lý nước thải, khí thải (nếu có);
(4) Vận hành lại công trình xử lý khí thải; tiến hành quan trắc khí thải theo hướng dẫn của Bộ TNMT, bảo đảm phải được xử lý đạt QCVN trước khi xả thải ra môi trường.III. GIỚI THIỆU ĐƠN VỊ THỰC HIỆN QUY ĐỊNH VỀ QUAN TRẮC KHÍ THẢI ĐỊNH KỲ VÀ TỰ ĐỘNG UY TÍN TẠI VIỆT NAM 

BKCEMS là đơn vị tiên phong trong lắp đặt quan trắc khí thải online tại Việt Nam. Với hơn 5 năm kinh nghiệm thực hiện quan trắc tự động (nước thải, khí thải, nước ngầm) cho hơn 100+ doanh nghiệp tại Việt Nam, chúng tôi hiểu rõ đặc tính khí thải, nước thải của từng loại ngành nghề. Ngoài việc hiểu rõ từng công nghệ, thiết bị đáp ứng theo quy định về quan trắc khí thải, với lợi thế được đào tạo bài bản từ những chuyên gia hàng đầu trên thế giới, giải pháp quan trắc tự động mà BKCEMS mang lại chắc chắn là phù hợp và đem lại hiệu quả nhất, đồng thời, chi phí dành cho bảo trì, bảo dưỡng các năm sau sẽ là thấp nhất. Sự hài lòng của khách hàng dành cho chúng tôi được phán ảnh qua sự tin tưởng của khách hàng ở những năm kế tiếp. IV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE DO BKCEMS CUNG CẤP


 • Công ty TNHH Giấy An Hòa

 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung

 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food

 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững

 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina

 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology

 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VNV. ƯU ĐIỂM HỆ THỐNG QUAN TRẮC KHÍ THẢI ONLINE CỦA BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc khí thải online hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc khí thải online chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc khí thải online từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:


 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý

 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường

 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng

 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc khí thải online. Hệ thống quan trắc khí thải online, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.
Quý doanh nghiệp quan tâm đến Hệ thống Quan trắc khí thải online hãy liên hệ với Công ty BKCEMS. Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ tư vấn Giải pháp Hệ thống quan trắc khí thải online với công nghệ phù hợp, giá cả cạnh tranh chi phí hợp lý và thời gian nhanh nhất.


 • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” BKCEMS TECH mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. đáp ứng nhu cầu cần thiết của quý khách.

 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tư vấn, hãy gọi ngay qua Hotline: 0856 375 975 để nhận được sự hỗ trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

Lắp đặt quan trắc môi trường tự động tại giếng quan trắc nước ngầm

Giếng quan trắc nước ngầm như nào thì đạt chuẩn? Quy định về lắp đặt quan trắc môi trường tại giếng nước ngầm hiện hành như thế nào? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu phê chuẩn bài viết “Lắp đặt quan trắc môi trường tự động tại giếng quan trắc nước ngầm”.

I. GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM ĐẠT CHUẨN LÀ GÌ?

Một giếng quan trắc nước ngầm đạt chuẩn là một cấu trúc dùng để lấy nước từ tầng nước ngầm dưới mặt đất mà đáp ứng các yêu cầu về chất lượng nước và an toàn cho sức khỏe con người. Để một giếng nước ngầm được coi là đạt chuẩn, nó cần tuân theo một số tiêu chuẩn và yêu cầu sau đây:


 • Chất lượng nước: Nước từ giếng nước ngầm phải đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng nước, bao gồm sự an toàn về vi sinh vật (không nhiễm khuẩn hoặc các chất gây bệnh), hàm lượng các chất gây ô nhiễm (như kim khí nặng, nitrat, fluoride) phải nằm trong giới hạn cho phép.

 • Sự bảo vệ và kiểm soát: Một giếng nước ngầm cần được xây dựng để ngăn ngừa sự nhiễm trùng và ô nhiễm từ các nguồn bên ngoài, như nước mưa, chất thải, hoặc chất độc hại từ môi trường.
 • Sự an toàn xây dựng: Cấu trúc của giếng nước ngầm cần được xây dựng một cách an toàn và vững chắc để đảm bảo rằng nó không bị sụp đổ hoặc bị tổn thương theo thời kì.

 • Lưu lượng nước đủ đáp ứng nhu cầu: Giếng nước ngầm cần có đủ lưu lượng nước để đáp ứng nhu cầu dùng, và lưu lượng này cần được duy trì theo thời kì.
 • kiểm tra định kỳ: Giếng nước ngầm cần được soát định kỳ để đảm bảo rằng nó vẫn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nước và an toàn xây dựng.

 • chứng thực và quản lý: Một số khu vực đề nghị các giếng nước ngầm phải có Chứng nhận hoặc phải được quản lý bởi các cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo tuân các quy định và đề nghị cụ thểII. LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM NHƯ THẾ NÀO?

Việc lắp đặt quan trắc nước ngầm tự động tại giếng nước ngầm là một quá trình kỹ thuật đề nghị sự chuẩn bị cẩn thận và hiểu biết về các thiết bị và kỹ thuật liên can. Dưới đây là các bước chính để lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm tự động:


 • Xác định đích: Đầu tiên, bạn cần xác định đích của quan trắc, bao gồm việc theo dõi mức nước ngầm, chất lượng nước, nhiệt độ, pH, hay các tham số khác.

 • Chọn thiết bị: Dựa vào đích quan trắc, chọn các thiết bị cần thiết như cảm biến mực nước, cảm biến chất lượng nước, bộ ghi dữ liệu, và hệ thống truyền thông.
 • Lựa chọn vị trí: Xác định vị trí lắp đặt cho các cảm biến và thiết bị ghi dữ liệu. Vị trí này cần phản chiếu thể nước ngầm cần quan trắc và bảo đảm tính xác thực của dữ liệu.

 • Lắp đặt cảm biến: Lắp đặt cảm biến mực nước và cảm biến chất lượng nước tại vị trí đã chọn. bảo đảm chúng được cài đặt một cách xác thực và an toàn.
 • Lắp đặt hệ thống truyền thông: Kết nối các cảm biến và thiết bị ghi dữ liệu với hệ thống truyền thông. Điều này có thể là dây cáp hoặc kết nối không dây, phụ thuộc vào tình hình cụ thể.

 • Lập trình và cấu hình: Cấu hình các thiết bị và phần mềm để thu thập và lưu trữ dữ liệu theo thời gian thực. đảm bảo thiết lập thời gian lấy mẫu, độ nhạy cảm, và cấu hình mạng (nếu cần).
 • thẩm tra và hiệu chuẩn: thực hiện rà và hiệu chuẩn các cảm biến để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. Điều này thường đòi hỏi sự tham dự của một kỹ thuật viên chuyên nghiệp.

 • Theo dõi và bảo trì: Theo dõi hệ thống luôn và thực hiện bảo trì định kỳ để đảm bảo rằng hệ thống vận hành ổn định và dữ liệu lành mạnh.
 • Liên kết với hệ thống theo dõi: Nếu cần, kết liên hệ thống quan trắc với một trọng điểm theo dõi để có khả năng theo dõi từ xa và đưa ra cảnh báo khi có sự thay đổi đáng chú ý.III. QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT can dự LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

3.1. Đối tượng cần lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm

Lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm đã được quy định rất rõ trong thông tư 17/2021/TT-BTNMT. cứ theo Khoản 4, Điều 1, thông tư 17/2021/TT-BTNMT về Quy định về giám sát khai hoang, dùng tài nguyên nước, Dự án đối tượng sau đây phải thực hành quan trắc nước ngầm tự động: Công trình khẩn hoang nước dưới đất với quy mô trên 10 m3/hôm mai.

3.2. Các thông số cần quan trắc cần lắp đặt thiết bị quan trắc môi trường trong giếng quan trắc nước ngầm

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 13, Thông tư 17/2021/TT-BTNMT hình thức giám sát hoạt động khai khẩn nước dưới đất, các công trình có quy mô khai thác sẽ phải thực hiện giám sát như sau:IV. BẢO TRÌ THIẾT BỊ CỦA GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

Tần suất bảo trì thiết bị trong giếng quan trắc nước ngầm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm loại thiết bị, môi trường nước ngầm cụ thể, và yêu cầu quan trắc của dự án. Tuy nhiên, dưới đây là một số hướng dẫn tổng quan về tần suất bảo trì hệ thống quan trắc nước ngầm giếng khoan:


 • thẩm tra định kỳ trong giếng quan trắc nước ngầm: Các thiết bị quan trắc nước ngầm thường cần được rà soát định kỳ để đảm bảo rằng chúng hoạt động xác thực và đáng tin cẩn. Tần suất thẩm tra thường là hàng tháng hoặc hàng năm, tùy thuộc vào loại thiết bị và môi trường nước ngầm.

 • Bảo dưỡng định kỳ đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Ngoài việc soát, các thiết bị cần được bảo dưỡng định kỳ để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả. Điều này có thể bao gồm việc thay thế các bộ phận hao mòn, làm sạch cảm biến, hoặc rà và hiệu chuẩn lại các thiết bị.
 • Bảo trì sự cố đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Nếu có sự cố xảy ra hoặc các thiết bị không hoạt động đúng cách, bạn cần phải thực hành bảo trì để khắc phục sự cố tức thời.

 • Theo dõi từ xa đối với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Trong một số trường hợp, bạn có thể sử dụng hệ thống giám sát từ xa để theo dõi dạng của thiết bị và nhận cảnh báo khi có vấn đề xảy ra. Điều này có thể giúp bạn phản ứng mau chóng đối với các sự cố.
 • tuân chỉ dẫn của nhà sản xuất với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Hãy luôn tuân thủ các hướng dẫn và khuyến nghị của nhà sản xuất về việc bảo trì thiết bị cụ thể. Điều này có thể khác nhau cho từng loại thiết bị.

 • Theo dõi môi trường nước ngầm với thiết bị giếng quan trắc nước ngầm: Ngoài bảo trì thiết bị, quan trắc viên cũng cần theo dõi sự biến đổi của môi trường nước ngầm và đảm bảo rằng dữ liệu thu thập vẫn đáng tin cẩn và đúng.V. KĨ THUẬT LẮP ĐẶT GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM 

Lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm là một quá trình kỹ thuật phức tạp và đòi hỏi sự để ý đến chi tiết để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu quan trắc. Dưới đây là một chỉ dẫn căn bản về kỹ thuật lắp đặt giếng quan trắc nước ngầm:


 • Xác định vị trí lắp đặt: Xác định vị trí lắp đặt dựa trên đích của giếng quan trắc nước ngầm và cân nhắc đến sự đổi thay môi trường nước ngầm theo thời gian.

 • Chuẩn bị vị trí lắp đặt: Làm sạch và chuẩn bị vị trí lắp đặt của giếng quan trắc nước ngầm để đảm bảo không có các tạp chất hoặc nguyên liệu ngoại lai trong giếng.
 • Xây dựng giếng: Đào hoặc khoan một giếng quan trắc nước ngầm đến tầng nước ngầm cần quan trắc; bảo đảm kích thước và độ sâu của giếng hiệp với đề nghị quan trắc và tính chính xác của dữ liệu; Có thể sử dụng vật liệu không gian nước ngầm bình thường như ống thép không gỉ hoặc PVC để xây dựng giếng.

 • Lắp đặt cảm biến và thiết bị: Lắp đặt cảm biến mực nước (nếu cần) ở độ sâu ăn nhập và theo hướng dẫn của nhà sản xuất; Lắp đặt các cảm biến khác như cảm biến chất lượng nước, nhiệt độ, pH, theo vị trí cần thiết trong giếng.
 • Kết nối thiết bị: Kết nối các cảm biến và thiết bị quan trắc với hệ thống truyền thông hoặc bộ ghi dữ liệu; đảm bảo việc kết nối được thực hành xác thực và đảm bảo tính ổn định của hệ thống.

 • Đóng kín giếng quan trắc nước ngầm: Đóng kín giếng để tránh bất kỳ sự nhiễm trùng hoặc ô nhiễm nào từ bên ngoài; đảm bảo rằng giếng đóng kín vẫn cho phép truy cập và bảo trì sau này.
 • thẩm tra và hiệu chuẩn: thực hành thẩm tra và hiệu chuẩn thiết bị trước khi hoạt động thực tại để bảo đảm tính xác thực của dữ liệu.

 • Bảo trì và theo dõi: thực hiện bảo trì định kỳ và theo dõi để bảo đảm hệ thống hoạt động một cách ổn định và dữ liệu lành mạnh.
 • Ghi nhận dữ liệu: Thiết lập hệ thống để ghi nhận dữ liệu theo thời kì và lưu trữ thiết bị từ giếng quan trắc nước ngầm cho đích quan trắc và phân tích.

VI. DỊCH VỤ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CỦA GIẾNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM BỞI CÔNG TY BKCEMS 

Các đơn vị có nhu cầu về thiết bị môi trường tự động của giếng quan trắc nước ngầm hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc nước ngầm tự động chạy ổn định và ít phí tổn bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi hàng ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc ngầm thải tự động từ việc tham mưu, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:


 • Nhỏ gọn, phí hợp lý

 • Vận hành với độ tin tưởng cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những đề nghị giám sát từ các cơ quan môi trường

 • Cung cấp kết quả kịp thời chóng vánh, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo đề nghị thực tế của khách hàng

 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng
Xem thêm: https://bkcems.com/quan-trac-nuoc-ngam-tu-dong-thong-tu-17-2021-tt-btnmt/

Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp vững bền và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc nước ngầm tự động. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tiếp của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một ngày mai bền vững cho hành tinh chúng ta.
Quý doanh nghiệp quan tâm đến Hệ thống Quan trắc nước ngầm tự động hãy can hệ với Công ty BKCEMS. Công ty chúng tôi với đội ngũ thạc sỹ, kỹ sư giàu kinh nghiệm sẽ tham mưu Giải pháp Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động với công nghệ phù hợp, giá cả cạnh tranh hoài hợp lý và thời gian nhanh nhất. • Với phương châm: “Uy tín, chất lượng là hàng đầu” BKCEMS TECH mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất. đáp ứng nhu cầu cấp thiết của quý khách.

 • Quý khách hàng có công trình, dự án cần tham mưu, hãy gọi ngay qua Hotline: 0856 375 975 để nhận được sự tương trợ nhanh nhất và tận tình nhất.

MỘT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

Một hệ thống quan trắc nước thải tự động hoạt động như thế nào? Cần có những hạng mục nào về hệ thống quan trắc nước thải tự động. Hãy cùng BKCEMS giải đáp những thắc mắc liên quan đến Hệ thống quan trắc nước thải tự động thông qua bài viết dưới đây “Một hệ thống quan trắc nước thải tự động hoạt động như thế nào?”

I. THÀNH PHẦN CỦA HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG 

 • Tủ Quan Trắc: Bên trong tủ được gắn các đầu đo các chỉ tiêu cần quan trắc và màn hình hiển thị các giá trị quan trắc. Các đầu đo này thường được lắp bên trong 1 bể đo nước chảy tràn, nguồn nước được bơm vào từ hố ga của nhà máy, nơi xả thải ra môi trường.
 • Bộ Hiển Thị Đa Chỉ Tiêu: Giá trị đo sẽ hiển thị trên màn hình hiển thị, đồng thời có ngõ ra kết nối với 1 Datalogger có thể truyền số liệu quan trắc về máy chủ của Sở TNMT thông qua đường truyền VPN.
 • Thiết Bị Lấy Mẫu Tự Động: Tự động kết nối với đường nước trong bể đo. Khi thông số nước thải truyền về Sở có dấu hiệu bất thường, nhân viên theo dõi sẽ kích hoạt thiết bị lấy mẫu tự động để lấy mẫu vào trong chai
 • Sau đó nhân viên của Sở sẽ xuống lấy mẫu về phân tích. Dĩ nhiên, thiết bị sau khi được kiểm định và lắp đặt sẽ được Sở dán niêm phong, đảm bảo bên ngoài không can thiệp vào kết quả lấy mẫu và kết quả đo
 • Ngoài ra, có 1 hệ thống camera sẽ theo dõi vị trí lấy mẫu, tủ quan trắc nước thải và tủ lấy mẫu, để đảm bảo hoạt động của hệ thống quan trắc.

quan trắc nước thải tự động

II. GIẢI ĐÁP NHỮNG THẮC MẮC VỀ HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

2.1. Địa chỉ IP trong hệ thống quan trắc nước thải tự động là gì?

 • Địa chỉ IP: địa chỉ mạng đơn nhất để liên lạc giữa các thiết bị điện tử thông qua mạng máy tính
 • IP là viết tắt của từ tiếng Anh: Internet Protocol – giao thức Internet
 • IP tĩnh: Thuật ngữ IP “tĩnh” được nói đến như một địa chỉ IP cố định dành riêng cho một người, hoặc nhóm người sử dụng mà thiết bị kết nối đến Internet của họ luôn luôn được đặt một địa chỉ IP. Thông thường IP tĩnh được cấp cho một máy chủ với một mục đích riêng (máy chủ web, mail…) để nhiều người có thể truy cập mà không làm gián đoạn các quá trình đó.
 • Trả lời: Các nhà mạng hiện nay tại VN đều có thể cung cấp cho khách hàng IP tĩnh, tuỳ vào yêu cầu của mỗi đơn vị sử dụng. Ví dụ: Viettel – VNPT – FPT
 • Tại sao trạm quan trắc tự động liên tục phải có IP tĩnh? Trả lời: theo yêu cầu của các thông tư hướng dẫn về trạm quan trắc tự động liên tục mới nhất (Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT có quy định rõ tại điều 39, khoản 2)

2.2. Khảo sát vị trí lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động có quan trọng không?

 • Để lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động thì báo giá không thôi chưa đủ. Việc hiểu rõ về đặc điểm và tính chất nước thải, vị trí lắp đặt hay là kênh mươn/kênh hở hay công nghệ xử lý nước thải là vô cùng quan trọng. Từ đó, nhà cung cấp mới có thể lựa chọn được thiết bị vừa đạt chuẩn châu Âu, lại vừa phù hợp với tính chất khí thải của nhà máy. Chính vì vậy, việc khảo sát nhà máy trước khi đưa giá cấu hình báo giá đối với BKCEMS là bước rất quan trọng, được thực hiện bởi technical sales nhà BKCEMS.

III. DỊCH VỤ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về hệ thống quan trắc nước thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc nước thải tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc nước thải tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

quan trắc nước thải tự động

IV. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG DO BKCEMS CUNG CẤP

 • Công ty TNHH Giấy An Hòa
 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung
 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food
 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững
 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina
 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang
 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology
 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VN

quan trắc nước thải tự động

Vai trò của quan trắc nước ngầm tự động trong cuộc sống

Quan trắc nước ngầm tự động là gì? Tại sao doanh nghiệp phải quan trắc nước ngầm? Quan trắc nước ngầm tự động có vai trò thế nào trong đời sống? Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết dưới đây “Vai trò của quan trắc nước ngầm tự động trong cuộc sống”. 

I. QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG LÀ GÌ?

Quan trắc nước ngầm tự động là quá trình sử dụng các thiết bị và hệ thống cảm biến để theo dõi và đo lượng nước ngầm một cách tự động và liên tục. Nước ngầm là nước được lưu trữ dưới mặt đất trong các lớp đất hoặc các tầng đá, và nó có vai trò quan trọng trong cung cấp nguồn nước cho người dân, nông nghiệp, và công nghiệp.

Các hệ thống quan trắc nước ngầm tự động thường sử dụng các cảm biến và thiết bị đo lường để theo dõi các tham số như mức nước, áp suất, nhiệt độ, và chất lượng nước ngầm. Dữ liệu này sau đó được thu thập và truyền về trung tâm quản lý để phân tích và theo dõi tình trạng nước ngầm.

Việc quan trắc nước ngầm tự động có nhiều ứng dụng quan trọng, bao gồm:

 1. Đảm bảo nguồn nước bền vững: Theo dõi tình trạng nước ngầm giúp đảm bảo rằng nguồn nước này không bị cạn kiệt hoặc bị ñói thải ñộng bất hợp lý.
 2. Dự báo hạn hán: Dữ liệu từ các hệ thống quản trắc có thể được sử dụng để dự đoán và ứng phó với hạn hán và tình hình khẩn cấp về nước.
 3. Bảo vệ nguồn nước ngầm: Theo dõi chất lượng nước ngầm và phát hiện sự cố nhanh chóng để ngăn chặn ñói thải và biến đổi môi trường gây hại.
 4. Quản lý tài nguyên nước: Dữ liệu từ hệ thống quản trắc giúp các nhà quản lý tài nguyên nước đưa ra quyết định có ý thức và dựa trên dữ liệu chính xác.

Các hệ thống quản trắc nước ngầm tự động thường sử dụng công nghệ hiện đại như cảm biến IoT (Internet of Things), máy tính, và các phần mềm quản lý dữ liệu để thu thập và phân tích thông tin liên quan đến nước ngầm.

II. QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CÓ THỂ LẮP ĐẶT Ở ĐÂU?

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có thể được lắp đặt ở nhiều vị trí khác nhau, tuỳ thuộc vào mục đích và cụ thể của quá trình quản lý nước ngầm. Dưới đây là một số ví dụ về các vị trí thông thường mà hệ thống quan trắc nước ngầm có thể được lắp đặt:

 1. Mỏ giếng nước ngầm: Đây là nơi chính để lắp đặt các cảm biến và thiết bị quan trắc nước ngầm tự động. Các mỏ giếng nước ngầm là nguồn cung cấp nước ngầm và thường được trang bị các cảm biến để theo dõi mức nước, áp suất, nhiệt độ, và chất lượng nước ngầm.
 2. Bếp phục vụ nông nghiệp: Trong lĩnh vực nông nghiệp, các hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có thể được lắp đặt tại các bếp phục vụ nông nghiệp để theo dõi mức nước và giúp xác định lịch trình tưới nước hiệu quả.
 3. Cơ sở công nghiệp: Trong các cơ sở công nghiệp sử dụng nước ngầm, các cảm biến có thể được lắp đặt tại các giếng hoặc điểm tiếp cận nước ngầm để theo dõi lượng nước được sử dụng và cả chất lượng nước.
 4. Trong các vùng dự đoán ngập úng hoặc nguy cơ ngập lụt: Các cảm biến nước ngầm có thể được đặt ở các vùng có nguy cơ ngập lụt để theo dõi tình hình nước ngầm và cảnh báo về nguy cơ.
 5. Trong hệ thống quản lý tài nguyên nước: Các cảm biến nước ngầm có thể được lắp đặt tại các vị trí chiến lược trong hệ thống quản lý tài nguyên nước để thu thập dữ liệu và theo dõi hiệu suất.

Các vị trí cụ thể và cách lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm sẽ phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của việc quản trị tài nguyên nước ngầm và tình hình địa phương. Điều này có thể yêu cầu sự hợp tác giữa các cơ quan quản lý tài nguyên nước, các doanh nghiệp, và các tổ chức nghiên cứu để đảm bảo lắp đặt hệ thống quan trắc hiệu quả và tiện lợi.

III. VAI TRÒ CỦA QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG TRONG ĐỜI SỐNG

Quan trắc nước ngầm tự động đóng một vai trò quan trọng trong đời sống và quản lý tài nguyên nước dưới đây là một số vai trò quan trọng của nó:

 1. Đảm bảo cung cấp nước sạch và an toàn: Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động giúp theo dõi chất lượng nước ngầm, đảm bảo rằng nước ngầm được sử dụng cho mục đích cung cấp nước là an toàn cho sức khỏe người dùng.
 2. Quản lý tài nguyên nước: Việc theo dõi mức nước, áp suất và sự thay đổi của nước ngầm giúp quản lý tài nguyên nước một cách hiệu quả. Điều này bao gồm việc xác định việc sử dụng nước ngầm hợp lý, giảm thiểu lãng phí và đảm bảo rằng nguồn nước ngầm không bị cạn kiệt.
 3. Dự báo hạn hán và khẩn cấp về nước: Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động có khả năng cung cấp dữ liệu thời gian thực về tình hình nước ngầm, giúp dự đoán và ứng phó với hạn hán, ngập lụt và tình hình khẩn cấp về nước.
 4. Bảo vệ môi trường: Theo dõi chất lượng nước ngầm và phát hiện các vấn đề như nhiễm phèn, nhiễm kim loại nặng và các chất gây độc hại khác giúp ngăn chặn và giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường. 
 5. Điều khiển hệ thống tưới nước trong nông nghiệp: Hệ thống quan trắc nước ngầm có thể được sử dụng để tối ưu hóa việc cung cấp nước cho cây trồng và đảm bảo rằng nước được sử dụng một cách hiệu quả trong nông nghiệp.
 6. Quản lý cơ sở hạ tầng và xây dựng: Dữ liệu từ quan trắc nước ngầm có thể được sử dụng để thiết kế và quản lý cơ sở hạ tầng dưới mặt đất như hệ thống ống nước và hệ thống thoát nước.
 7. Nghiên cứu và phát triển khoa học: Dữ liệu từ hệ thống quan trắc nước ngầm cung cấp thông tin quan trọng cho các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài nguyên nước, địa chất, và môi trường.

Tóm lại, quan trắc nước ngầm tự động giúp cải thiện quản lý tài nguyên nước, bảo vệ môi trường, đảm bảo cung cấp nước an toàn và hiệu quả, và đóng vai trò quan trọng trong việc ứng phó với thách thức nước trong cuộc sống hàng ngày và trong phát triển bền vững.

IV. GIẢI PHÁP QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG MÀ BKCEMS MANG TỚI

4.1. Các thành phần và nguyên lý hoạt động của Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục

Hệ thống quan trắc nước ngầm bao gồm các thành phần chính:

 • Thiết bị đo lưu lượng nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Hoạt động dựa trên nguyên lý điện từ. Dùng để đo lưu lượng nước trong đường ống kín đường kính từ 20mm đến 2000mm.
 • Thiết bị đo mực nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Dùng để đo mực nước tĩnh và mực nước động trong giếng nước ngầm dựa vào cơ chế áp lực thủy tĩnh. Tức là dựa vào áp lực từ cột nước lên bề mặt thiết bị để suy ra chiều cao mực nước.
 • Datalogger của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Thiết bị truyền dẫn và lưu trữ dữ liệu quan trắc qua internet. Cung cấp các số liệu dưới định dạng file phù hợp với nhu cầu khai thác của đơn vị chủ quản. Các datalogger đặt tại mỗi giếng, dữ liệu từ data logger quản lý tập trung về phòng điều khiển tại nhà máy phục vụ cho việc giám sát nội bộ 24/24 và truyền một cách độc lập từ datalogger về thẳng Sở TNMT bằng đường truyền Internet IP, theo phương thức FTP và định dạng file.txt đáp ứng yêu cầu của Sở Tài nguyên và Môi trường. Người dùng có thể bật tắt bơm, điều khiển thiết bị, cấu hình data logger từ xa thông qua Internet, VPN.
 • Tủ điện của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: chứa màn hiển thị các thiết bị đo và một số thiết bị quan trắc tự động nước ngầm phụ trợ khác tùy theo mục tiêu quan trắc tự động mực nước ngầm trong hố khoan và nhu cầu lắp đặt các thông số đo.

4.2. Sơ đồ hệ thống quan trắc nước ngầm tự động

quan trắc nước ngầm tự động4.3. Tiêu chí thiết kế hệ thống quan trắc nước ngầm tự động 

 • Hệ thống được thiết kế theo tiêu chí: đáp ứng quy định kỹ thuật của nhà nước, tiết kiệm chi phí, phù hợp với điều kiện khai thác nước ngầm hoạt động của các nhà máy/doanh nghiệp tại Việt Nam hiện tại.
 • Hệ thống phải được kết nối với mạng Internet có IP tĩnh trực tuyến 24/7, truyền tải dữ liệu qua server riêng để nhân viên vận hành và nhà quản lý có thể dễ dàng truy cập, theo dõi kết quả hoạt động của hệ thống ở bất cứ đâu. Phần mềm có chức năng lưu trữ, trích xuất dữ liệu để người vận hành có thể theo dõi và sử dụng các kết quả. 

4.4. Thuyết minh thiết bị quan trắc nước ngầm tự động

Thiết bị quan trắc nước ngầm tự động của BKCEMS sử dụng thiết bị cấu hình của hãng Holykelly/Trung Quốc. Thiết bị đều đạt tiêu chuẩn châu Âu. Trong đó có hai thiết bị quan trọng của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động là:

 • Thiết bị đo lưu lượng nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Model 4800
 • Thiết bị đo mực nước ngầm của hệ thống quan trắc nước ngầm tự động: Model HPT 607

Quan trắc nước ngầm tự động

Quan trắc nước ngầm tự động

Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động của BKCEMS đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ Tài Nguyên Môi Trường với 5 ưu điểm vượt trội sau: 

 • Thiết kế nhỏ gọn: Bộ Datalogger của BKCEMS ứng dụng công nghệ mới nhất trong truyền thông tin và hiển thị dữ liệu, trạm quan trắc nước ngầm tự động của BKCEMS có thiết kế tối giản nhưng đảm bảo hiệu quả tối đa. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống có thể được theo dõi dễ dàng qua phần mềm quản lý chuyên biệt trên website & ứng dụng điện thoại.
 • Có khả năng đồng bộ 100%: Trực tiếp thiết kế và lắp đặt hệ thống quan trắc nước ngầm tự động từ A-Z, chúng tôi có đầy đủ bản vẽ và thông số kỹ thuật của tất cả các thiết bị quan trắc tự động. Đây là mấu chốt giúp hệ thống quan trắc nước ngầm luôn hoạt động ổn định và cho cảm biến chính xác nhất.
 • Thiết bị quan trắc đạt chuẩn quốc tế: BKCEMS nhập khẩu chính hãng 100% thiết bị quan trắc nước ngầm tự động. Tất cả thiết bị đo đều đạt chứng nhận, đồng thời đã được kiểm chứng mức độ tương thích với môi trường nước ngầm tại Việt Nam trên hàng ngàn dự án cấp quốc gia.
 • Đáp ứng đầy đủ thông tư, pháp luật hiện hành: BKCEMS luôn cập nhật đầy đủ các quy định quan trắc nước ngầm tự động hiện hành, đảm bảo kịp thời đổi mới để vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng, vừa tuân thủ đúng luật pháp.
 • Được thiết kế và vận hành bởi đội ngũ kỹ sư giàu kinh nghiệm: 100% Kỹ sư môi trường tại BKCEMS có chuyên môn cao, kinh nghiệm vững và thường xuyên được cử đi tham gia các khóa học nâng cao trong và ngoài nước. Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn với công trình của mình và cam kết hỗ trợ doanh nghiệp mọi yếu tố liên quan đến kỹ thuật, vận hành hệ thống quan trắc hiệu quả.

V. ƯU ĐIỂM HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC NGẦM TỰ ĐỘNG CỦA BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc nước ngầm tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc nước ngầm tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc ngầm thải tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

🌱 Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường, đặc biệt là quan trắc nước ngầm tự động. Hệ thống quan trắc nước ngầm tự động, liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì nguồn nước và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.

Công ty lắp đặt quan trắc nước thải tự động uy tín tại Miền Trung Tây Nguyên

Hệ thống quan trắc tự động là gì? BKCEMS là đơn vị lắp đặt Hệ thống quan trắc nước thải với chất lượng cao và dịch vụ UY TÍN nhất Việt Nam. Tại khu vực Miền Trung & Tây Nguyên – BKCEMS tiên phong lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động. Hãy cùng BKCEMS tìm hiểu thông qua bài viết “Công ty lắp đặt quan trắc nước thải tự động uy tín tại Miền Trung Tây Nguyên” sau đây!

I. HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG LÀ GÌ?

Hệ thống quan trắc nước thải là một hệ thống được thiết lập để giám sát và đo lường các thông số liên quan đến chất lượng nước thải. Nó bao gồm việc cài đặt các thiết bị và công cụ đo lường, giám sát và thu thập dữ liệu về các yếu tố quan trọng như mức độ ô nhiễm, hàm lượng chất hữu cơ, chất độc, vi sinh vật và các chỉ số khác trong nước thải. Hệ thống quan trắc nước thải tự động có thể đo lường các thông số COD, TSS, NH4, pH, nhiệt độ, Độ màu, TN, TP, các thông số kim loại nặng khác.

Tại sao cần lựa chọn một đơn vị lắp đặt quan trắc nước thải tự động uy tín? Việc lựa chọn đơn vị lắp đặt quan trắc nước thải tự động sẽ mang lại nhiều ưu điểm:

 • Đảm bảo được sự uy tín chất lượng – dịch vụ
 • Kết nối dữ liệu, xử lý sự cố nhanh chóng
 • Sản phẩm mang lại nhiều chất lượng ưu việt

BKCEMS – Chuyên gia Quan trắc môi trường tự động là một đơn vị uy tín trong việc cung cấp hệ thống quan trắc tự động tại Việt Nam. BKCEMS hiện nay đang là đại diện một số hãng sản xuất thiết bị quan trắc như hãng Focused Photonics Inc. (FPi), hãng BOQU (Trung Quốc), hãng Horiba (Nhật Bản), hãng Fuji (Nhật Bản), Endress+Hauser (Anh),…

quan trắc nước thải tự động

II. THÀNH PHẦN HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG

Hệ thống quan trắc nước thải thường bao gồm các cảm biến, thiết bị đo lường, và hệ thống thu thập dữ liệu để theo dõi các thông số quan trọng như hàm lượng chất bẩn, vi khuẩn, chất hữu cơ, và các chất gây ô nhiễm khác trong nước thải. Dữ liệu thu thập từ hệ thống này có thể được sử dụng để quản lý quá trình xử lý nước thải, đảm bảo tuân thủ các quy định môi trường, và đưa ra quyết định về việc điều chỉnh quá trình sản xuất hoặc xử lý nước thải để giảm thiểu tác động tiêu cực đối với môi trường.

Sơ đồ hệ thống quan trắc nước thải gồm: 

quan trắc nước thải tự động

IV. LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG TẠI MIỀN TRUNG TÂY NGUYÊN

Theo thống kê về hệ thống quan trắc nước thải tự động nói chung trên khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, tại tỉnh Gia Lai có 19 cơ sở phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải, khí thải tự động. Tuy nhiên, đã có 06 đơn vị đã lắp đặt hệ thống, trong đó có 03 đơn vị đã kết nối truyền dữ liệu về Sở TN&MT. Vì vậy, Sở TN&MT tỉnh Gia Lai đang tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và yêu cầu các sơ sở còn lại lắp đặt và truyền các dữ liệu về Sở TN&MT theo đúng quy định.

Là một trong những đơn vị đầu tiên thực hiện lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục, Nhà máy Chế biến tinh bột sắn Gia Lai – Cơ sở 2 (thị xã An Khê, Gia Lai) vừa đầu tư hơn 1 tỉ đồng để thực hiện lắp đặt hệ thống này. Cùng với hệ thống xử lý nước thải được đầu tư, nâng cấp trước đó, việc lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã giúp Nhà máy chủ động kiểm soát quy trình xử lý nước thải nhờ các giá trị đo và tín hiệu được ghi nhận liên tục.

Theo nhận định của Nhà máy, hệ thống quan trắc nước thải tự động này giúp đơn vị kiểm soát tốt hơn chất lượng nước thải đầu ra. Trong quý 3 năm nay, Nhà máy cũng sẽ lắp đặt thêm hệ thống camera, hệ thống giám sát lưu lượng đầu vào và tủ lấy mẫu tự động nhằm hoàn thiện hệ thống, phục vụ cho việc quan trắc và thực hiện tốt việc xử lý nước thải.

Nhận thức về vai trò của hệ thống quan trắc nước thải tự động, đầu năm 2019, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Gia Lai – đơn vị quản lý Khu Công nghiệp (KCN) Trà Đa đã đầu tư 1,8 tỉ đồng để lắp đặt hệ thống này. Hiện hệ thống đang vận hành thử nghiệm và dự kiến cuối tháng 8/2019 sẽ kết nối, truyền dữ liệu trực tiếp về Sở TN&MT theo dõi, quản lý.

V. DANH SÁCH KHÁCH HÀNG ĐÃ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG DO BKCEMS CUNG CẤP

 • Công ty TNHH Giấy An Hòa
 • Công ty Xi măng Cao Ngạn
 • Công ty Giấy và Gỗ Bình Trung
 • Công ty Nhựa Nam Anh Phát
 • Công ty Thiên Hương Food
 • Công ty Cổ phần Mía đường Đắk Lắk 333
 • Công ty Cổ phần Tư vấn Dự án và Môi trường Bền Vững
 • Công ty Cổ phần Môi trường Thanh Thủy
 • Công ty TNHH Yoo Young Vina
 • Công ty TNHH Dong Myung Construction
 • Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang
 • Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt – Trung
 • Công ty TNHH Vina Cell Technology
 • Nhà máy Xi măng Lam Thạch II
 • Công ty TNHH Hợp kim nhôm Anglo Asia VN

quan trắc nước thải tự động

VI. DỊCH VỤ QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG ĐƯỢC CUNG CẤP, LẮP ĐẶT BỞI BKCEMS

Các đơn vị có nhu cầu về hệ thống quan trắc nước thải tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt. Tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc tự động chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc nước thải tự động từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc nước thải tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:

 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý
 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường
 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng
 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

Giám sát từ xa bằng phần mềm giám sát tự động của BKCEMS

1. Hệ thống Quan trắc nước thải tự động, liên tục là gì?

Hệ thống quan trắc nước thải Online hay còn gọi là hệ thống quan trắc nước thải tự động là một trạm đo đạc tự động được lắp đặt tại nơi có nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm. Mục đích nhằm giám sát lưu lượng và đo lường chất lượng nước thải thông qua các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt. 2. Doanh nghiệp nào cần lắp đặt Hệ thống Quan trắc nước thải tự động

Danh mục các dự án, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp xả nước thải ra môi trường phải thực hiện quan trắc tự động liên tục được ban hành trong phụ lục XXVIII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ

Khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp (bao gồm cả các dự án, cơ sở bên trong được miễn trừ đấu nối, xả trực tiếp nước thải ra môi trường); hệ thống xử lý nước thải tập trung của khu kinh tế (nếu có)Lưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni.

Dự án, cơ sở thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định nàyLưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni (trừ trường hợp loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải).

Từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên


Từ 200 đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ)


Dự án, cơ sở không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định nàyLưu lượng (đầu vào và đầu ra), pH, nhiệt độ, TSS, COD hoặc TOC, Amoni (trừ trường hợp loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phải kiểm soát Amoni theo quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải).

Từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên


Từ 500 đến dưới 1.000 m3/ngày (24 giờ)3. Yêu cầu thiết bị hệ thống Quan trắc nước thải tự động, liên tục

 


 • Cảm biến đo các chỉ tiêu (sensors): phụ thuộc vào tính chất nguồn xả thải mà có các sensor đo tương ứng như: lưu lượng vào ra,  COD, BOD, TSS, độ màu, pH, nhiệt độ, Tổng Nito (TN), Tổng phốt pho (TP), PO4, NH3, tổng dầu mỡ khoáng, các kim loại,…

 • Thiết bị lưu trữ, truyền nhận dữ liệu (Datalogger): Mục đích lưu trữ và hiển thị dữ liệu tại trạm, đồng thời truyền dữ liệu theo đúng định dạng chuẩn được quy định tại Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về Sở Tài nguyên Môi trường địa phương.
 • Hệ thống lấy mẫu nước tự động: nhằm giúp cơ quan quản lý có thể lấy mẫu tự động hoặc thủ công từ xa thông qua các thiết bị có kết nối internet mọi lúc mọi nơi khi có bất kỳ thông số nào vượt ngưỡng.

 • Các thiết bị phụ trợ như: hệ thống làm sạch bằng khí nén, tủ hệ thống chứa các module hiển thị và cấp nguồn cho hệ thống, camera giám sát nguồn thải, các thiết bị phụ trợ khác.
4. Giải pháp Hệ thống Quan trắc nước thải tự động do BKCEMS cung cấp

6. Dịch vụ Quan trắc nước thải tự động, liên tục được cung cấp và lắp đặt bởi BKCEMS. 

Các đơn vị có nhu cầu về trạm quan trắc tự động hoàn toàn có thể tự mình thiết kế và mua sắm thiết bị về lắp đặt, tuy nhiên để làm cho hệ thống quan trắc chạy ổn định và ít chi phí bảo trì bảo dưỡng, phải đòi hỏi đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm. Tại BKCEMS, chúng tôi cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc từ việc tư vấn, thiết kế, lắp đặt một trạm quan trắc tự động theo tiêu chuẩn quốc tế, với những ưu điểm vượt trội:


 • Nhỏ gọn, chi phí hợp lý

 • Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng
 • Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường

 • Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời
 • Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng

 • Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng


 Chúng tôi cam kết mang đến giải pháp bền vững và đáng tin cậy trong việc quản lý môi trường. Hệ thống Quan trắc Khí thải Tự động, Liên tục của BKCEMS sẽ giúp bạn đóng góp vào việc duy trì không khí trong lành cho mọi người và hỗ trợ trong việc xây dựng một tương lai bền vững cho hành tinh chúng ta.

NattoEnzym 670FU nguyên bản là gì mà công dụng được tin dùng?

Những thói quen xấu diễn ra hằng ngày như: thức khuya làm việc, dậy muộn, sinh hoạt không khoa học, ăn thức ăn chứa nhiều dầu mỡ, uống nhiều rượu bia, áp lực căng thẳng là một trong những nguyên nhân hình thành cục máu đông trong cơ thể. Cục máu đông được tìm thấy trong mạch máu và hình thành dưới dạng gel rắn. Đây là quá trình các tế bào máu hội tụ đến các mạch máu bị rách và làm cho vết thương của bạn ngưng chảy máu. Tùy vào từng cục máu đông mà nó có thể dẫn đến tắc hoặc nghẽn mạch máu, điều này thật sự nguy hiểm nếu cục máu đông di chuyển đến mạch máu não và lúc này, tính mạng của chúng ta sẽ bị cướp đi bất cứ lúc nào.

Với những nguy hiểm mà cục máu đông mang lại, thì việc thay đổi những thói quen xấu là vô cùng thiết yếu. Nên hình thành thói quen sinh hoạt khoa học, ngủ đúng giờ, chế độ ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, tập các bài tập thể dục tăng tuần hoàn máu giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó, việc sử dụng sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa phòng chống đột quỵ là vô cùng cần thiết. NattoEnzym 670FU chính là thực phẩm bảo vệ sức khỏe tự tin đảm bảo các yếu tố về nguồn gốc, thành phần, chất lượng và an toàn cho người sử dụng. Hơn hết, NattoEnzym 670FU còn là sản phẩm ĐỘC QUYỀN tại Việt Nam được Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA) cấp dấu mộc chứng nhận đảm bảo chất lượng.

I. Giới thiệu về sản phẩm NattoEnzym 670FU

NattoEnzym 670FU là dòng nguyên bản đầu tiên được cho ra mắt của Dược Hậu Giang. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe uy tín, chất lượng và an toàn. Sản phẩm đạt chứng nhận JNKA và được khuyên dùng với người có nguy cơ về các bệnh lý tim mạch liên quan đến huyết khối và người sau tai biến mạch đã ổn định. Đặc biệt, đây là sản phẩm có chứa nattokinase, là enzyme tự nhiên có trong natto – một loại thực phẩm được làm từ đậu nành của Nhật Bản. Enzyme nattokinase được hình thành trong quá trình lên men Natto dưới sự tác động của khuẩn Bacillus subtilis ở nhiệt độ 400 độ C thân thiện với sức khỏe người sử dụng. Nattokinase có trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe NattoEnzym nổi bật với công dụng làm tan cục máu đông bằng cách trực tiếp tác động lên tơ huyết và làm tan các tơ huyết. Đồng thời, nattokinase còn có tác dụng trong quá trình ổn định huyết áp, tăng tuần hoàn máu cho não, bồi bổ thần kinh.

Viên uống NattoEnzym 670FU được sản xuất trên sự kiểm tra và đánh giá rất khắt khe của Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA). Cùng với NattoEnzym 1000 và NattoEnzym Red Rice của Dược Hậu Giang, để được cấp chứng nhận JNKA danh giá và được tái cấp mỗi năm, bộ 3 sản phẩm này phải đạt đủ 4 tiêu chí khắt khe:

– Hoạt chất nattokinase được tạo ra từ quá trình lên men dưới sự tác động của vi khuẩn Bacillus subtilis trong món natto nổi tiếng tại Nhật Bản.

– Sản phẩm đạt hàm lượng 2000FU/ngày.

– Được đo bằng đơn vị FU – Đơn vị để đo khả năng phân giải sợi fibrin của enzym nattokinase trong huyết khối.

– Được chứng nhận về độ an toàn.

 II. Công dụng của NattoEnzym 670FU

Với khả năng làm tan cục máu đông trong lòng mạch và tăng tuần hoàn máu hiệu quả, NattoEnzym là sản phẩm hữu hiệu giúp phòng ngừa nguy cơ tai biến mạch máu não, đột quỵ:

– Cải thiện rõ rệt tình trạng xây xẩm chóng mặt, tê yếu tay chân do thiếu máu lên não

– Giảm thiểu nguy cơ và phòng ngừa các bệnh lý liên quan đến cục máu đông do tắc nghẽn mạch máu, nhồi máu cơ tim

– Sức khỏe tim mạch được tăng cường

– Tăng cường tuần hoàn máu, lưu thông khí huyết, hoạt huyết dưỡng não.

1. Đối tượng sử dụng

– Người có nguy cơ về tim mạch và thần kinh do tắc mạch.

– Người sau tai biến mạch máu não do tắc mạch hoặc người bị tắc mạch ngoại vi.

2. Lưu ý khi sử dụng

– Khuyến cáo sản phẩm này không dùng cho trẻ em, phụ nữ có thai và đang cho con bú.

– Ngưng dùng cho bệnh nhân đang hoặc sắp phải phẫu thuật (ngưng dùng thuốc trước lịch trình phẫu thuật 2 tuần).

– Phụ nữ đang trong giai đoạn hành kinh, những người máu khó đông hoặc đang gặp phải tình trạng chảy máu cấp tính cần thận trọng trong khi sử dụng.

– Chỉ nên mua viên uống NattoEnzym 670FU ở nhà thuốc uy tín.

– Tuân thủ theo hướng dẫn và cách sử dụng ghi trên bao bì.

– Không sử dụng sản phẩm đã quá thời hạn sử dụng hay màu sắc viên uống bị thay đổi, nấm mốc, bao bì hở.

– Thận trọng khi dùng sản phẩm này trên đối tượng huyết áp thấp.

Nếu có bất kỳ thắc mắc hay cần giải đáp hãy liên hệ ngay với fanpage NattoEnzym!

An tâm mua sắm các sản phẩm NATTOENZYM tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc mua tại:

– Shopee: https://bit.ly/NattoEnzym-Shopee

– Tiki: https://bit.ly/NattoEnzym-Tiki

– Lazada: https://bit.ly/NattoEnzym-Lazada

Nguồn: Dược Hậu Giang

Sản phẩm của: Công ty CP Dược Hậu Giang – Thành viên Hiệp hội Nattokinase Nhật Bản (JNKA)

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, An Hòa, Ninh Kiều, Cần Thơ.

Điện thoại: (0292) 3891433 GPQC: 3166/2021/XNQC-ATTP

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Theo Nattoenzym